top of page

Připravujeme pro Vás - Prodej na splátky!

V našem e-shopu si můžete nakoupit koberce na zip i na splátky. Splátky zajišťuje společnost Cofidis.

Účelový revolvingový úvěr

Revolvingový úvěr je flexibilní úvěrová rezerva, která nabízí možnost nákupů zboží a služeb: 

Charakteristika produktu

• úvěr od 3 000 do 150 000 Kč

• volitelný počet splátek (až 60) i výše přímé platby

• unikátní spotřebitelský úvěr s možností opakovaného čerpání v rámci jedné úvěrové smlouvy

• další nákupy jsou hrazeny z dané smlouvy až do výše disponibilního úvěrového rámce

• pojištění úvěru

• žádné poplatky za poskytnutí úvěru, vedení úvěrového účtu atd.

• předčasné splacení bez sankcí

• možnost rychlejšího splácení mimořádnými splátkami

 

 

Pojištění úvěru

Úvěr může být sjednán s pojištěním. Výše měsíčního pojistného je 0,50 % z financované částky.

Pojištění neschopnosti splácet se vztahuje na čtyři pojistné události:

• ztráta zaměstnání

• dočasná pracovní neschopnost

• úplná a nezvratná ztráta samostatnosti

• úmrtí

​​​

Všeobecné podmínky poskytnutí úvěru

 

Výhody pro klienta

• flexibilita úvěru – variabilita délky splácení,

   přímá platba

• okamžitá fi nanční hotovost pro realizaci

   nákupů, další nákupy v rámci dodatečných

   čerpání

• úvěr bez poplatků

• úvěr bez nutnosti spolužadatele

• zvýšením splátky je možné snížit úroky a

   délku splácení

Požadované doklady a podmínky

• občanský průkaz klienta

• druhý doklad totožnosti klienta

   (např. řidičský průkaz, cestovní pas atd.)

• potvrzení o příjmu pro úvěry nad 50 000 Kč

• občan ČR nebo SR s trvalým pobytem v ČR

• věk 18-75 let

• trvalý zdroj příjmu

• platný telefonický kontakt

Varianty produktu

Klasický úvěr

• platba je volitelná

• délka splácení 6 - 60 měsíců

• produkt umožňuje klientovi splácet velmi

nízké splátky

Úvěr bez navýšení

• přímá platba je volitelná

• délka splácení 5 - 10 měsíců

• nulové navýšení po celou dobu splácení

úvěru

• akční produkt s omezenou platností

• požadovaná participace partnera

Odklad 1. splátky

• přímá platba je volitelná

• délka splácení 6 - 60 měsíců

• možnost odložit první splátku až o 3

   měsíce

• akční produkt s omezenou platností

bottom of page